logo mens counselling mob

  • Slide Julia Jongert

Registraties en nascholingen

Tevredenheid van mensen die bij me komen staat bovenaan, dat is het belangrijkste doel van mijn werk. Dat te bereiken vergt onderhoud aan kennis en kunde, een leven lang leren en ondersteuning op het vakgebied door beroepsverenigingen.


Ik ben gecertificeerd bij: 
De Algemene Beroepsvereniging voor Counselling als Register Counsellor (ABvC).
Lidnummer 116662.

Een kleine greep uit de gevolgde nascholingen:

  • Rationeel-emotieve therapie
  • Transactionele Analyse
  • Bedrijfscounselling en Re-integratie
  • Themadag Burnout
  • Psychosociale Basiskennis (PSBK)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg als Register Therapeut (RBCZ).
Licentienummer 301083R. De registratie bij het RBCZ zorgt ervoor dat mensen die aanvullend verzekerd zijn een vergoeding van hun zorgverzekeraar kunnen krijgen voor counsellings-gespreken.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen als Gecertificeerd Vertrouwenspersoon (LVV).
Lidnummer 100918.

  • Vertrouwenspersoon en social media
  • Ongelijke behandeling/diversiteit

Dit is slechts een kort overzicht. Elk jaar worden nascholingen gedaan, intervisie met vakgenoten gevolgd en vakliteratuur gelezen. Dit geldt voor alle registraties van hierboven genoemde organisaties. Hierdoor blijft de kennis up-to-date blijft de kwaliteit van het werk op peil.

Naast de bijscholingen van de beroepsverenigingen hanteer ik ook andere werkvormen zoals de Kernkwadranten van Ofman en Geweldloze Communicatie. Daarnaast raad ik cliënten ook wel eens boeken aan die hen kunnen helpen tijdens (en natuurlijk ook na) het traject.

Ben je niet tevreden over mijn dienstverlening? Dit hoor ik graag van je en sta open voor feedback en overleg. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben kun je de beroepsvereniging ABvC benaderen voor een klachtenprocedure.

Julia Jongert - Menscounselling

Julia Jongert

Contactinformatie

adres iconBezoekadres:
Oosterleek 15
1609 GA  Oosterleek


Telefoon Menscounselling 06 - 15 56 69 29

 contact@menscounselling.nl


LinkedIn Menscounselling